مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:علیجانی احمدآبادی
پست الکترونیک:alijani110@yahoo.com
نخصص ها:حقوق ، علوم سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

به نام خدا

اینجانب محمد علیجانی احمدابادی متولد سال1356 و ساکن اصفهان می باشم .

در سال 1374 دررشته علوم تجربی  در دبیرستان سعدی اصفهان دیپلم اخذ نموده ودر سال 1375 وارد حوزه علمیه اصفهان مدرسه علمیه دارلحکمه باقرالعلوم (علیه السلام) گردیده وهمزمان درسال 1376 درمقطع فوق دیپلم علوم سیاسی مشغول به تحصیل  ودر سال 1380 فارغ التحصیل شده ،در سال 1377 در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی مشغول ودر سال 1381  فارغ التحصیل شده ،در سال1387 در دانشگاه ازاد واحد نجف اباد در مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی مشغول  ودر سال 1390 فارغ التحصیل شده و دارای پنج سال سابقه درس خارج فقه واصول می باشم واز محضر ایات عظام ؛حضرت ایت الله حسین مظاهری ،حضرت ایت الله سید ابوالحسن مهدوی ، حضرت ایت الله سید یوسف طباطبایی وحضرت ایت الله جانثاری کسب علم نموده ام.